Chúc mừng anh 9 Xuân Cần Thơ vô địch GIẢI GÀ NÒI cuối cùng của năm 2019, anh Điệp Long An giải nhì. Xem 2 video trận mang đến điểm thứ 9 cho đội anh 9 Xuân A và trận tranh giải nhì bên dưới.

Trận Mang Đến Điểm Thứ 9 Cho Đội 9 Xuân A (An TV vs 9 Xuân A)

Trận tranh giải nhì (Điệp LA vs Lợi BD)