Kết Quả GIẢI GÀ NÒI Casino 67 Ngày 28/12/2019

Bởi dt0012

Chúc mừng anh 9 Xuân Cần Thơ vô địch GIẢI GÀ NÒI cuối cùng của năm 2019, anh Điệp Long An giải nhì. Xem 2 video trận mang đến điểm thứ 9 cho đội anh 9 Xuân A và trận tranh giải nhì bên dưới. Trận Mang Đến Điểm Thứ 9 Cho Đội 9 Xuân…